โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 948 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา