โลโก้เว็บไซต์ งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 444 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตาก

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน
เกษียณอย่างเกษม.....เพชรงามล้านนา ตาก
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก
ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา