โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กันยายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 กันยายน 2563 - 16 กันยายน 2563

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา