โลโก้เว็บไซต์ การประกวด RMUTL Tak Star 2019 รอบตัดสิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประกวด RMUTL Tak Star 2019 รอบตัดสิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา