โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ปฐมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา