โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติในวันวิสาขบูชา โดยต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นน้อยหน่า ต้นพวงคราม ต้นห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา