โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบเงินงบประมาณสภากาชาดไทยที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบเงินงบประมาณสภากาชาดไทยที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบเงินงบประมาณสภากาชาดไทยที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน
วันนี้ (20 พ.ค. 64) ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบเงินงบประมาณสภากาชาดไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา