โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก เปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 วันแรก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก เปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 วันแรก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาเปิดโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก รองรับผู้ป่วยโควิด-19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ส่งมอบพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ให้แก่จังหวัดตากและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา