โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
วันนี้ (19 พ.ค. 64) เวลา 17.00 น. ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา