โลโก้เว็บไซต์ ประกอบเตียงสนาม พร้อมรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกอบเตียงสนาม พร้อมรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 เร็วๆ นี้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดอาคารอเนกประสงค์เพื่อประกอบเตียงสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โอกาสนี้ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา