โลโก้เว็บไซต์ ชี้แจงและรับฟังการเสนอความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ชี้แจงและรับฟังการเสนอความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดประชุมรับฟังการชี้แจงและเสนอความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
วันนี้ (28 เม.ย. 64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงและเสนอความคิดเห็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา