โลโก้เว็บไซต์ พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันนี้ (25 เม.ย. 64) เวลา 08.30 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา