โลโก้เว็บไซต์ พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา