โลโก้เว็บไซต์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ประจำปีงบประมาณ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา