โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมมห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา