โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเครื่องยนต์โตโยต้า ส่งมอบโดยสมาคมศิษย์เก่า วข. ภาคตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบเครื่องยนต์โตโยต้า ส่งมอบโดยสมาคมศิษย์เก่า วข. ภาคตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก รับมอบชุดฝึกเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา
วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบชุดฝึกเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องยนต์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมศิษย์เก่า วข.ตาก ภาคตะวันออก ประกอบด้วย คุณธวัช ธูปทอง และค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา