โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อแสนทอง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อแสนทอง พระพุท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา