โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมแห่เที่ยนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระโห้ อำเภอเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา