โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารเสนอแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 แก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้บริหารเสนอแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 แก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาผู้บริหารเสนอแผนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 แก่คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดตาก
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา