โลโก้เว็บไซต์ แจกอาหารแก่ชาวจังหวัดตาก สู้ภัยโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แจกอาหารแก่ชาวจังหวัดตาก สู้ภัยโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก สู้วิกฤต COVID-19 แบ่งปันน้ำใจมอบอาหารและสิ่งของให้แก่ชาวจังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดทำข้าวกล่อง (ข้าวไข่เจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา