โลโก้เว็บไซต์ ชนะเลิศอันดับ 1 Best Improvement ในการแข่งขัน Student Formula | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ชนะเลิศอันดับ 1 Best Improvement ในการแข่งขัน Student Formula

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาReal Team RMUTL คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Best Improvement ในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula ครั้งที่ 16
    นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ Real Team RMUTL  Formula Student ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula ครั้งที่ 16 ชิงถ้วย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา