โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกงานทางวิชาชีพสำหรับนักบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกงานทางวิชาชีพสำหรับนักบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนานักบัญชีกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกงานทางวิชาชีพ
วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. ที่อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยสาขาการบัญชี จัดโครงการนักบัญชีกับการเตรียมความเข้าสู่การฝึกงานทางวิชาชีพ โดย ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา