โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อร่วมทำบุญและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเป็นประจำทุกวันพุธแรกของเดือน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา