โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.รุ่ง หมูล้อม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา