โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา