โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหารอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษาวิชาทหารอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาวิชาทหารฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา
วันนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคงในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา