โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์"
วันนี้ (10 พ.ย. 62) เวลา 16.30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ​ ภาค​5​ ครั้งที่​ 36 “ตากเกมส์" ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา