โลโก้เว็บไซต์ มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" วอลเล่ยบอล
วันนี้ (10 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาวอลเล่ยบอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา