โลโก้เว็บไซต์ มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 "ตากเกมส์" ฟุตซอล
วันนี้ (10 พ.ย. 62) ที่อาคารอเนกประสงค์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาฟุตซอล จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา