โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรเดือนพฤศจิกายน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำบุญตักบาตรเดือนพฤศจิกายน 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา