โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Tak Open House: โรงเรียนพบพระวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL Tak Open House: โรงเรียนพบพระวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.ล้านนา ตาก: RMUTL Tak Open House
วันนี้ (5 พ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.ล้านนา ตาก RMUTL Tak Open House มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพบพระวิทยาคมเข้าชมหลักสูตรการเรีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา