โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36
วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์"...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา