โลโก้เว็บไซต์ ร่วมขบวนแห่พระกฐินพระราชทาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ร่วมขบวนแห่พระกฐินพระราชทาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
วันที่ 25 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา