โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
วันนี้ (24 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา