โลโก้เว็บไซต์ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช
วันนี้ (23 ต.ค. 62) เวลา 19.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ อาจารย์วันชนะ จูบรรจง นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา