โลโก้เว็บไซต์ พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (23 ต.ค. 6) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา