โลโก้เว็บไซต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา