โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันนี้ (13 ต.ค. 62) เวลา 07.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา