โลโก้เว็บไซต์ นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ กับ Eve Siri | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ กับ Eve Siri

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ ฟังแนวคิดและเส้นทางความสำเร็จของ Youtuber: Eve Siri
วันนี้ (2 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา "นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์" โดยวิทยากรคุณจิรายุ ศิริ (อีฟ) ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา