โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2562
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา