โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาจิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่า
วันที่ 29 กันยายน 2562 มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม กลุ่มรักษ์ป่าไม้งาม กลุ่มรักษ์ป่าเมืองตาก ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้งาม ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณป่าชุมชนไม้งาม เพื่อกับเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา