โลโก้เว็บไซต์ มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
วันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยปี 2562 มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน ประกอบด้วย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา