โลโก้เว็บไซต์ รับรางวัลมรดกทางวัฒนธรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับรางวัลมรดกทางวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก สุดเจ๋ง รับรางวัลผู้จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ "กลองอืด"
วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดตาก ผศ.รุ่ง หมูล้อม อาจารย์วันชนะ จูบรรจง พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่า เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ในฐานะที่เป็...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา