โลโก้เว็บไซต์ ประกวด RMUTL Tak Stars Contest 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกวด RMUTL Tak Stars Contest 2019

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาRMUTL Tak Stars Contest 2019 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย
วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประกวด RMUTL Tak Stars Contest 2019 เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยเรียนดี-กิจกรรมเด่น เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา