โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20
วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา