โลโก้เว็บไซต์ ประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมต้านภัยยาเสพติด จัดประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมป้องกันและแก้ไข" เพื่อกระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา