โลโก้เว็บไซต์ รางวัลรองชนะเลิศโครงการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รางวัลรองชนะเลิศโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ผลงานกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์
วันที่ 17 กันยายน 2562 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา