โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา เดือนกันยายน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา เดือนกันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมไหว้พระทำบุญและฟังธรรมเทศนา
วันที่ 3 ก.ย. 62 ที่วิหารหลวงพ่อมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมไหว้พระทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา มีบุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสุกและอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากนั้น ดร.สนธยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา