โลโก้เว็บไซต์ ห้องเรียนต้นแบบบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ห้องเรียนต้นแบบบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องเรียนต้นแบบ สร้างนักบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมรุ่นเยาว์
วันที่ 1 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรม ภายใต้โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา