โลโก้เว็บไซต์ STEAM3-โรงเรียนสามเงาวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

STEAM3-โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 1 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาRMUTL-STEAM3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โจทย์
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ติดตามโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ภา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา